Aktualności
Bitwa pod Skałą 2016
Po raz kolejny uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i zaproszeni goście spotkali się w skalskim gimnazjum by
uczcić wydarzenia z czasów Powstania Styczniowego rozgrywające się na terenach naszej gminy. ...więcej
Dzień Nauki 2016
Po raz pierwszy w tym roku uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w tzw. ,,Dniu Nauki"....więcej
Dzień Patrona i Święto Niepodległości
Nawet w skrajnie niesprzyjających okolicznościach można prowadzić życie pełne sensu. czyli Dzień
Patrona w Gimnazjum nr 1 w Skale. czytaj więcej...
Święta Bożego Narodzenia
W tym roku przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia zainicjował Samorząd Uczniowski od przystrojenia
choinek i stworzenia bardzo długiego łańcucha, którym udało się przyozdobić cały parter naszej szkoły. W
ostatni dzień nauki przed świętami, tradycyjnie, jak co roku, zostały zaprezentowane Jasełka, które tym
razem przygotowała klasa 2b pod kierunkiem wychowawczyni, pani Magdaleny Ziarkowskiej. Pozostali
uczniowie wraz z wychowawcami i akompaniamentem pani Grażyny Rodek zaśpiewali XVIII - wieczne kolędy
i pastorałki. Po występach gimnazjalistów, zaproszeni goście min. Burmistrz Miasta i Gminy Skała -
Tadeusz Durłak i Ksiądz Dziekan Jan Robak złożyli nauczycielom, pracownikom gimnazjum, uczniom i
rodzicom bożonarodzeniowe życzenia. Uczniowie z klasy 2b wraz z wychowawcą oraz opiekunami
Szkolnego Koła Wolontariatu przedstawili Jasełka pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej w Ojcowie.
Ostatni Tydzień Roku Szkolnego 2015/2016
Konstytucja Trzeciego Maja
,,Witaj majowa jutrzenko!
Świeć naszej Polskiej Krainie!"
Koniec roku szkolnego 2015/2016
Tradycyjnie,  ostatni dzień szkoły uczniowie rozpoczęli Mszą Świętą w kościele parafialnym ....więcej
Rozpoczecie roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016 r. odbyła się w naszym gimnazjum inauguracja roku szkolnego. Uczniowie z klasy 3c, pod
kierunkiem pani Marzeny Konarskiej-Zapart, przygotowali program artystyczny upamiętniający rocznicę
wybuchu II wojny światowej oraz krótką scenkę kabaretową przedstawiającą ich przygotowania do występu.
Tego dnia dyrektor, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście na czele z panem burmistrzem
Tadeuszem Durłakiem  pożegnali uroczyście panią wicedyrektor Annę Sztukę-Adamczyk, która odeszła na
zasłużoną emeryturę. Nową wicedyrektor skalskiego gimnazjum została pani Anna Dziurska. Pan dyrektor
Dariusz Ziarkowski przywitał oficjalnie wszystkich uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów.
Rajd Neandertala
22 września 2016 r. uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w 14 edycji Rajdu Neandertala
organizowanego przez dyrekcje Ojcowskiego Parku Narodowego. W konkurencji wystartowało 5 Gimnazjów
z terenu OPN po 4 drużyny. Odpowiadali na trudne pytania dotyczące przyrody oraz historii OPN.
Gimnazjaliści ze Skały pokonali rywali bezkonkurencyjnie zdobywając I, II i III miejsce drużynowo i jako
szkoła I miejsce. Dobre humory nie opuszczały nas przez cały czas trwania imprezy. Wróciliśmy dumni i
zadowoleni.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2016/2017 - DEBATA
13 września 2016 r. odbyła się w naszej szkole DEBATA z udziałem kandydatów na przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego. W spotkaniu uczestniczyło 11 przedstawicieli wybranych przez poszczególne
klasy chętnych na to stanowisko. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, i prezentowali swój program
wyborczy. Kandydaci musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, umiejętnościami aktorskimi oraz
pomysłowością w rozwiazywaniu trudnych problemów szkolnych.
Ślubowanie klas pierwszych i
Dzień Edukacji Narodowej
13 października 2016 r. obchodziliśmy w naszej
szkole Dzień Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie
Uczniów klas pierwszych. W czasie uroczystości, 
przygotowanej przez wychowawców klas pierwszych
pod kierunkiem pani Katarzyny Korzonek -
Jaworskiej, aktorzy z  klas pierwszych i trzecich
wcielili się w role nauczycieli i uczniów, aby stoczyć
pokazową bitwę. Walczyli nie na miecze lecz na
rymy i teksty o szkole. Pierwszoklasiści zaś wykazali
się umiejętnościami z zakresu literatury, tańca,
śpiewu i sportu. Zwycięstwo odnieśli oczywiście
nauczyciele, ale uczniowie klas pierwszych swoim
zapałem, pomysłowością i uporem zasłużyli na to, by
wpisać ich w poczet grona gimnazjalistów. Występ
uświetnił piękny śpiew chórzystów przygotowanych
przez panią Grażynę Rodek. Po uroczystym
ślubowaniu, nowi uczniowie gimnazjum otrzymali
pamiątkowe dyplomy i plakietki. W tym wyjątkowym
dniu Pan Dyrektor Dariusz Ziarkowski podziękował
swoim nauczycielom oraz pracownikom za
zaangażowanie w życie szkoły i wręczył
okolicznościowe nagrody. Burmistrz Miasta i Gminy
Skała, Pan Tadeusz Durłak docenił również pracę
pana Dyrektora Dariusza Ziarkowskiego, podkreślił
jego zasługi na rzecz szkoły i wręczył mu nagrodę.
Bitwa pod Skałą 2017
Jak co  roku w marcu, w naszym gimnazjum, odbyła
się uroczystość upamiętniająca Bitwę pod Skałą.
Przybyło wielu zaproszonych gości na czele z panem 
Burmistrzem Miasta i Gminy Skała Tadeuszem
Durłakiem, przewodniczącą Rady Miejskiej w Skale
panią Jolantą Penkalą oraz panią wicekonsul Oksaną
Ventyk z Konsulatu Generalnego Ukrainy w
Krakowie.Tym razem wnikliwą prezentację, dotyczącą
właśnie tamtych wydarzeń z powstania styczniowego,
przedstawił gość honorowy ...czytaj dalej
Rocznica Odzyskania
Niepodległości oraz Dzień
Patrona
10 listopada 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Patrona połączony z Rocznicą Odzyskania
Niepodległości.  Uroczystość rozpoczęła Msza
Święta w Kościele Parafialnym w Skale, w której
uczestniczyła cała społeczność gimnazjalna i
zaproszeni goście. Następnie w gimnazjum odbyła
się prelekcja pana Piotra Trzcionki - Radnego Powiatu
Krakowskiego, dotycząca Błogosławionej Salomei
oraz występy teatralne uczniów, którzy prezentowali
scenki z życia Patronki Szkoły. Oprawę muzyczną
przygotował chór szkolny, wykonując piosenki
patriotyczne. Tradycyjnie była to okazja do wręczenia
Tytułu "Przyjaciela Gimnazjum", którym w tym roku
wyróżniono panią Wicedyrektor Annę Sztukę-
Adamczyk i pana Piotra Trzcionkę.
Gminne Obchody Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2016 r. uczniowie i nauczyciele naszego
Gimnazjum wraz z Pocztem Sztandarowym  brali
udział w Gminnych Obchodach Rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Gimnazjaliści uczestniczyli w Marszu
Niepodległości, złożeniu kwiatów pod Pomnikiem
Żołnierzy Poległych za Wolność Ojczyzny oraz
uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w
Skale.
Noc Filmowa
Dnia 27 i 28 stycznia w naszej szkole odbyła się Noc
Filmowa w ramach  projektu edukacyjnego ,który
wykonały: Nikola ,Oliwia, Kasia, Maja, Basia, Łucja z
klasy IIc. Wybrałyśmy ten temat, ponieważ wydał się
on nam ciekawy i wyróżniał się na tle innych. Nie
zastanawiałyśmy się długo i zdecydowałyśmy od
razu, po wywieszeniu list. Naszym opiekunem
została pani Gubała ...czytaj dalej
Dzień Nauki 2017
27 stycznia 2017 roku tj. w ostatni dzień nauki przed
feriami zimowymi, odbył się w naszej szkole Dzień
Nauki, w ramach którego uczniowie i nauczyciele
uczestniczyli w przedsięwzięciach naukowych i
projektach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W
świetlicy szkolnej, uczniowie z ...czytaj dalej
Wigilia 2016
21 grudnia 2016 r. społeczność gimnazjalna i
zaproszeni goście wzięli udział w Jasełkach
przygotowanych przez uczniów naszej szkoły pod
kierunkiem ks. Dominika Kostona. Uwagę widzów
przyciągała nie tylko wspaniała gra aktorska
gimnazjalistów, ale także niezwykła
Bożonarodzeniowa inscenizacja i oprawa muzyczna.
W tym wyjątkowym dniu uczniowie, nauczyciele,
pracownicy oraz zaproszeni goście pożegnali
odchodzącego na zasłużoną emeryturę pana Piotra
Zastawnika - nauczyciela wychowania fizycznego.
Dyrekcja podziękowała panu Piotrowi za współpracę i
trud włożony w wychowanie, edukację sportową 
młodzieży oraz pracę na rzecz szkoły. Największą
atrakcją byli nauczyciele naszego Gimnazjum, którzy
na czele z panem Dyrektorem zaśpiewali i zagrali
kolędę, przygotowaną pod kierunkiem pani Grażyny
Rodek.
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Błogosławionej Salomei w Skale
Ślubowanie
2017
 
Narod
owe
Święt
o
Niepo
dległo
ści
2017
 
Wycieczka
klasa 4a
 
Wigilia
2017
 
Karaoke
 
Dzień
Babci i
Dziadka
Po raz
pierwszy w
naszej
szkole 19
stycznia
2018 r. pani
Danuta
Błachno
wraz z
pierwszokla
sistami
zorganizowa
ła uroczysty 
Dzień Babci
i Dziadka.
Dzieci
tańczyły,
śpiewały,
recytowały
wiersze i
składały
życzenia
swoim
dziadkom.
Całość
zakończyła
się wspólną
zabawą
i
wręczaniem
upominków,
przygotowan
ych wraz z
Samorząde
m
Uczniowski
m pod
kierunkiem
pani
Katarzyny
Korzonek-
Jaworskiej.
Dzień Nauki
9 lutego 2018 r.,
jak co roku,
przed
rozpoczęciem
oczekiwanych
przez uczniów
ferii zimowych,
odbył się w
naszej szkole
Dzień Nauki.
Zorganizowano
różnego rodzaju
warsztaty
edukacyjne tj.
"Origami",
"Układnie Kostki
Rubika".
Uczniowie klas II
gimnazjum
prezentowali
swoje autorskie
projekty
edukacyjne z
różnych dziedzin
np. "Atlantyda -
mityczna kraina",
przedstawienie
pt. "Czerwony
Kapturek", 
"Choroby w
okresie jesienno-
zimowym",
"Wielościany"
oraz wiele
innych.
Uczniowie klas III
gimnazjum
uczestniczyli w
projekcji filmu pt.
"Stowarzyszenie
umarłych
poetów"  i
burzliwej
dyskusji pt.
"Współczesna
młodzież żyje w
niewoli
stereotypów
portali
społecznościowy
ch.".
Największym
zainteresowanie
m wśród
najmłodszych
uczestników
cieszyła się
Parada Postaci
Literackich,
połączona z
Quizem
"Magiczny
Kuferek" oraz
wiedzą
dotyczącą
znajomości baśni
i bajek dla dzieci
- "Wspomnienia
z dzieciństwa".
Był to dzień
pełen emocji i
niezapomnianych
wrażeń.
Trzeci Maja
 
Wycieczka Mazury 2018
Na początku czerwca (4.06-8.06.2018r.) odbyła się wycieczka klas trzecich na Mazury, w okolice miasteczka 
Węgorzewo. Na samym początku  zwiedziliśmy Wilczy Szaniec-tajną siedzibę Hitlera. Nasz przewodnik
opowiedział nam kilka historii związanych z tym właśnie obiektem. Tego samego dnia wieczorem, przy
ognisku piekliśmy kiełbaski i wspólnie śpiewaliśmy piosenki przy akompaniamencie gitary. W ciągu czterech
dni mogliśmy zobaczyć bliżej między innymi jezioro Święcajty i Mamry- pływając żaglówkami . Graliśmy
także w paintballa , który wielu uczniom przypadł do gustu. Zorganizowany został też spływ kajakowy rzeką
Sapiną, który mimo, że trwał dość długo i kosztował nas sporo wysiłku, mnie szczególnie się podobał .
Mieliśmy okazję przyjrzeć się dobrze  unikatowej  przyrodzie i  pięknym krajobrazom, których w tych
okolicach nie brakuje. Myślę , że była to jedna z lepszych wycieczek, która na pewno pozostanie w pamięci
wielu jej uczestników.
Ostatni tydzień roku szkolnego 2017/2018
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
W poniedziałek, 3 września, rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny 2018/2019. Uczniowie z klasy 8b
przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pani Małgorzaty Trzcionki. Uroczystości asystował Poczet
Sztandarowy naszej szkoły. W tym dniu gościnnie wystąpiły również absolwentki Gimnazjum w Skale - Ania
Kasperczyk i Dominika Cyganek, które zagrały piękne utwory instrumentalne. Pan Dyrektor Dariusz
Ziarkowski przywitał wszystkich uczniów naszej szkoły, a w szczególności najmłodszych, klasę zerową i
pierwszaków.
Akademia Kropelki 2a
W czwartek 20 września klasa 2a wzięła udział w warsztatach poświęconych wodzie pitnej, ochronie jej źródeł
i perspektywom ekologicznym. Program Akademii Kropelki realizowany jest w ramach Edukacji Ekologicznej
Wodociągów Miasta Kraków.
TERAZ WIEMY!   Chociaż na kuli ziemskiej wody nie brakuje, to wody zdatnej do picia jest bardzo niewiele, a
organizmy żywe bez niej zginą. NIE CHCEMY PIĆ OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW!!!!!  RATUNKU!!!
OSZCZĘDZAJMY WODĘ!!!
W dniu 23 września klasa 5a rozpoczęła sezon turystyczny 2018/19.
Na dobry początek my, czyli uczniowie z 5a wraz z wychowawcą, naszym rodzeństwem i rodzicami
pokonaliśmy trasę w Beskidzie Wyspowym: Kasina Wielka - Śnieżnica (1006 m n.p.m.) - Ośrodek
Rekolekcyjny pod Śnieżnicą - Przełęcz Gruszowiec. Zdobyliśmy 14 punktów GOT.
Poniżej prezentujemy fotorelację z naszej wyprawy.
Kolejna górska wyprawa uczniów z klasy 5a.
Tym razem pokonaliśmy trasę: Przełęcz Zubrzycka - Czyrniec (1328 m n.p.m.) - Polica (1369 m n.p.m.) - Hala
Krupowa - Okrąglica (1239 m n.p.m.) - Schronisko na Hali Krupowej - Sidzina Wielka Polana.
Uczestniczyliśmy w 64 Zlocie Turystów Górskich, który odbywa się zawsze w pierwszym tygodniu
października i  zawsze na Hali Krupowej. Tradycją tego dnia jest msza święta, odprawiana w niecodziennym
miejscu, na szczycie Okrąglicy w Kaplicy Matki Boskiej - Opiekunki Turystów. Za udział w zlocie
otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom, a w naszych książeczkach GOT przybyły 22 punkty. Poniżej fotoreportaż
z tej wyprawy.
Dzień Chłopaka  5a
Tak chłopcy z 5a bawili się na swoim święcie. Dziewczyny przygotowały mnóstwo niespodzianek. Były
prezenty, konkursy, dużo śmiechu i zabawy. Poniżej fotoreportaż z tego dnia.
Dom Jana Matejki, Cukier Artist -  klasa 2
Ledwie wróciliśmy po wakacjach do szkoły, a tu  już druga superwycieczka . Tym razem uczestniczyliśmy w
ciekawych  warsztatach ,,W pracowni mistrza", które odbyły się w Domu Jana Matejki  słynnego polskiego
malarza.   Sztaluga, blejtram, portret i autoportret, pigment czy werniks te mądre terminy nie są nam już obce.
Potem coś dla ciała, ale nie tylko, czyli wizyta w manufakturze ,,Cukier Artist", gdzie obserwowaliśmy ręczną
produkcję smacznych karmelków i sami zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dla siebie lizaczki. Do domu
wróciliśmy w wyśmienitych nastrojach z torebką oryginalnych karmelków i dyplomami młodego karmelarza. 
Polecamy to bajeczne miejsce na Grodzkiej. Obejrzyj  galerię.
"HEJ GÓRY, NASE GÓRY, HEJ GÓRY I DOLINY." c.d. górskich wypraw 5a.

Po Beskidach przyszedł czas na coś wyższego.
13.10.2018 r. my, czyli uczniowie z klasy 5a wybraliśmy się na wyprawę (dla nas) wysokogórską.
Przeszliśmy trasę: Toporowa Cyrhla - Kopieniec Wielki (1328 m n.p.m.) - Dolina Olczyska -
Przełęcz Nosalowa - Nosal (1206 m n.p.m.) - Zakopane.
Przez całą wycieczkę towarzyszyła nam fantastyczna pogoda, świetne humory i niesamowite widoki na
najwyższe tatrzańskie szczyty. Może kiedyś je zdobędziemy. Wyczerpujący "spacer" zakończyliśmy w
góralskiej karczmie i oczywiście nie obyło się bez wizyty na Krupówkach.
Obejrzyjcie zdjęcia, może choć trochę oddadzą atmosferę miejsc, w których byliśmy i tak jak my, to również
Wy zachwycicie się zapierającymi dech widokami.