Witamy na stronie Gimnazjum w Skale
Dokumenty szkoły
Statut Gimnazjum Projekt Programu Wychowawczego 2016/2017 Projekt Programu Profilaktycznego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Wykaz projektów edukacyjnych Raport z Ewaluacji Zewnętrznej Regulamin wycieczek szkolnych Podział godzin klas 1, 4, 7, szkoła podstawowa Podział godzin klas drugich gimnazjum Podział godzin klas trzecich gimnazjum Harmonogram Dyżurów Nauczycieli Wykaz Kół Zainteresowań
Ubezpieczenie COMPENSA
Ogólne warunki ubezpieczenia Zgłoszenie szkody Zgłoszenie szkody - druk