Witamy na stronie Gimnazjum w Skale
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY:
"MATEMATYKA W OBIEKTYWIE"
Algebraiczny igrek.
Cyrkiel.
Kula, sześciany, trójkąt prostokątny.
Kule styczne.
Kwadrat.
Liczba II.
Liczba IX.
Liczba parzysta.
Podobieństwo.
Proste styczne do kul stycznych.
Symetria względem powierzchni wody.
Trójkąt równoboczny wpisany wkoło.
Trójkąt równoboczny.
Trójkąty równoboczne podobne
Organizatorem konkursu fotograficznego "Matematyka w obiektywie" jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
Konkurs w tym roku został wyróżniony patronatami:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin, JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Fundacji XX. Czartoryskich.

Anna Puget