Nauczyciele
Nazwisko i imię
Funkcja, przedmiot
Ziarkowski Dariusz
Dyrektor, geografia
Dziurska Anna
Z-ca dyrektora, historia, WOS
Anioł Marek
Informatyka, technika
Błachno Danuta
Edukacja wczesnoszkolna
Boroń Joanna
Język angielski
Borowiec Elżbieta
Religia
Doniek Iwona
Chemia
Duda Marta
 
Gajewska Anna
Geografia
Giemza Bożena
Religia
Gogól Teresa
Język polski
Gubała Iwona
Biologia
Konarska - Zapart Marzena
Historia, WOS
Korzonek - Jaworska Katarzyna
Plastyka, Wychowanie fizyczne
Kozień Joanna
Pedagog, EDB
KoĽbiał Katarzyna
Wychowanie fizyczne
Nieckula Zofia
Biblioteka
Niedziela Magdalena
 
Nogaj Robert
Język angielski
Puget Anna
Matematyka
Rodek Grażyna
Muzyka
Sadkowski Michał
Wychowanie fizyczne
Szandor - Wilk Halina
Język polski
¦wida Ewa
Język polski, ¶wietlica
Trzcionka Małgorzata
WDŻ
Wrona Beata
Matematyka
Zadęcka Romana
Język niemiecki
Ziarkowska Magdalena
Język niemiecki
Żak Barbara
Matematyka
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Błogosławionej Salomei w Skale
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale