Matematyka
NAJLEPSI UCZNIOWIE
W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 
KONKURS PRAC MATEMATYCZNYCH

dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
gimnazjów
i szkół podstawowych
Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół
Nauk i Sztuk przy Centrum Młodzieży im. dr. H.Jordana oraz Oddział Krakowski Polskiego
Towarzystwa Matematycznego.
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności
rozwijanie umiejętności pisania i wypowiadania się o matematyce.
Nadsyłane na konkurs prace oceniane są przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.
Najlepsze prace zostają dopuszczone do prezentacji podczas sesji matematycznych dla szkół
(odpowiednio) podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które stanowią finał
konkursu. Podczas każdej sesji prezentowanych jest 6 prac. Każdy uczestnik konkursu
prezentuje pracę w czasie 10 minut.
Każda z prac, biorących udział w finale, może uzyskać nagrodę pierwszego, drugiego lub
trzeciego stopnia, bądź uzyskać wyróżnienie. Przy ocenie pracy jury bierze pod uwagę
zarówno jej treść, jak i prezentację podczas sesji.

Laureatką Konkursu Prac Matematycznych
w roku 2013 została uczennica naszego Gimnazjum -
Laura Opalska z klasy 1b.

Laura podczas Sesji Matematycznej zaprezentowała pracę pt.:
"Trójkąt Pascala od kuchni".
Za pracę oraz jej prezentację otrzymała nagrodę I stopnia.
Poniżej linki do pracy Laury w dwóch wersjach
Konkursy matematyczne 2017/2018 Wymagania edukacyjne dla klasy siódmej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej gimnazjum Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z matematyki Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Święto liczby PI - projekt edukacyjny Święto liczby PI - prezentacja NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
NAJLEPSI UCZNIOWIE
W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
SUKCESY MATEMATYCZNE NASZYCH UCZNIÓW
SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 .......czytaj dalej
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Błogosławionej Salomei w Skale
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale